REGISTER TH | EN
The LUX Villa
บริษัท ชูชื่น จำกัด

คือ บริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดี เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนในวันนี้ เราจึงได้รวมเอากลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้ง นักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบ สถาปนิก และนักโฆษณา ที่มีแนวคิดที่แตกต่าง มาร่วมกันสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดี เพื่อตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเติบโตของเศรษฐกิจ และด้วยแนวคิดจากกลุ่มคนที่คิดต่าง ทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเรา ไม่ได้มองงานออกแบบเป็นแค่เพียง ” การออกแบบงานก่อสร้าง” หรือเป็นแค่การดีไซน์วัตถุ อย่างเสา ผนัง หรือคานเท่านั้น แต่ที่ชูชื่น เรามองงานออกแบบคือ “การออกแบบการใช้ชีวิต” การออกแบบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้สิ่งก่อสร้างนั้น และท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งโครงการที่ “คิดต่าง” ในทุกๆ รายละเอียดของชีวิต...เพื่อคนในวันนี้
The LUX Villa © ALL RIGHTS RESERVED